นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

1. บทนำ

เว็บไซต์สล็อตเว็บตรง (ต่อไปเรียกว่า “สล็อตเว็บตรง” หรือ “agorastartuphouse.org“) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ บนเว็บไซต์นี้ เราจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณ ขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรา

 • ข้อมูลที่คุณให้:
  • ข้อมูลการลงทะเบียน: ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลการชำระเงิน: ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคาร
  • ข้อมูลโปรไฟล์: รูปภาพ เกี่ยวกับตัวฉัน
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ:
  • ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม ระยะเวลาที่คุณใช้บนเว็บไซต์
  • ข้อมูลอุปกรณ์: ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ
  • ข้อมูลคุกกี้: ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ให้บริการและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามและให้การสนับสนุน
 • ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
 • วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์
 • ป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่:

 • บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน
 • หน่วยงานภาครัฐตามคำร้องขอ
 • บุคคลที่สามอื่นๆ with your consent

5. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • เข้าถึงข้อมูล
 • แก้ไขข้อมูล
 • ลบข้อมูล
 • จำกัดการประมวลผล
 • คัดค้านการประมวลผล
 • ย้ายข้อมูล

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา

9. คำจำกัดความ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • การประมวลผล: การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

11. เวอร์ชัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567